Prestació del servei de socorrisme a la piscina municipal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2017-059

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de maig de 2017


Obertura de pliques: 25/05/2017

Obtenció documentació tècnica:

Adjudicatari: Socorristes H2O, SCP

Import: 10,70 € / hora + IVA

DOCUMENTS

Anunci licitació 24/04/2017 11:21:02 *

Plec de condicions administrives 24/04/2017 11:21:05 *

Plec de condicions tècniques 24/04/2017 11:21:06 *Acord adjudicació 16/06/2017 10:53:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant