Elaboració i subministrament del dinar a la llar d'infants Els Petits de Puigpelat

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de juliol de 2017


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/09/2017

Adjudicatari: Serveis a Menjadors Col·lectius MF, SCP

Import: 3,60 € més 0,36 € en concepte d'IVA per menú

La publicat d’aquesta licitació es realitzar exclusivament al Perfil de Contractant, d’acord amb les previsions del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació.
DOCUMENTS

Anunci licitació 12/07/2017 08:49:33 *


Plec de clàusules tècniques 12/07/2017 08:49:44 *

Acta sobre B 22/09/2017 07:49:47 *

Aprovació relació classificada 22/09/2017 07:49:51 *

Aprovació adjudicació 22/09/2017 07:49:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant