Projecte d'adequació de serveis al Cr. Marinada

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 125/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 d'octubre de 2017


Obertura de pliques: Sobre 2. Divendres dia 27/10/2107 a les 14:00. Sobre 3. Divendres dia 24/11/2017 a les 13:30

Obtenció documentació tècnica:

Es delega la presidència de la Mesa de contractació per l'obertura del sobre 2 a favor del Sr. Josep Fàbregas Gallart
DOCUMENTS

Projecte tècnic 22/09/2017 07:14:35 *


Anunci licitació 22/09/2017 07:14:40 *

Acta obertura sobre 1 31/10/2017 08:41:55 *

Acta obertura sobre 2 31/10/2017 09:05:01 *

Acta de valoració del sobre 2 20/12/2017 09:53:45 *

Acta obertura sobre 3 20/12/2017 09:53:49 *


Adjudicació 12/01/2018 14:56:03 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant