Perfil de Contractant

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI DE QUEROL 01-2018 OBRES
Adjudicada definitivament CONCURS CONCESSIÓ LLICÈNCIA TAXI 1/17 ALTRES
Suspesa CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU BAR LOCAL SOCIAL MAS BERMELL 3/16 ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ OBRA "AMPLIACIÓ I DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 2/16 OBRES
Suspesa TAXI 1/16 ALTRES
Adjudicada definitivament Arrendament equips de telecomunicacions 1/13 ALTRES
Adjudicada definitivament DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HOTEL D'ENTITATS A L'ERMITA DE VALLDOSSERA 3/11 OBRES
Adjudicada definitivament DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE A L'ERMITA DE VALLDOSSERA 2/11 OBRES
Adjudicada definitivament MOBILIARI PER A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 1/11 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Edificis per oficina d'atenció al ciutadà, llar d'infants i urbanització plaça, al C/ Sant Jordi, s/n, nucli de Bonany 3/10 OBRES
Pàgines: 12