Perfil de Contractant

Pista poliesportiva a Mas Bermell

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/09

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de febrer de 2009


Obertura de pliques: 8 d'agost de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 8 d'agost de 2009

Adjudicatari: DPC Gestió d'Obres Jordi Reverté, S.L.

Import: 131.028,18 € (més IVA)

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant