Perfil de Contractant

Arrendament equips de telecomunicacions

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/13

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec condicions arrendament 23/05/2013 13:30:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant