Perfil de Contractant

TAXI

Suspesa Núm. Expedient: 1/16

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 06 de maig de 2016


Obertura de pliques: 20/05/2016

Obtenció documentació tècnica:

Cap candidat admès.
DOCUMENTS

bases 20/04/2016 08:26:37 *

Anunci admesos i exclosos 06/06/2016 13:36:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant