Perfil de Contractant

LICITACIÓ OBRA "AMPLIACIÓ I DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/16

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 02 de gener de 2017


Obertura de pliques: 27/01/2017

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci 22/11/2016 14:11:40 *

Plec clàusules 22/11/2016 14:11:44 *

Projecte - Memòries 29/11/2016 12:36:04 *

Projecte - Plànols 29/11/2016 12:36:08 *


Acta obertura Sobre 1 23/01/2017 11:16:43 *


Anunci adjudicació 19/05/2017 07:43:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant