Perfil de Contractant

Plec clausules administratives particulars contracte "Pavimentació del cami vell de Montagut i del cami de la Segarra"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/09

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 10/04/2010

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant