Perfil de Contractant

Plec clàusules obra "Separata obres pendent projecte xarxa clavegueram Bonany"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22/05/2010

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant