Perfil de Contractant

Edificis per oficina d'atenció al ciutadà, llar d'infants i urbanització plaça, al C/ Sant Jordi, s/n, nucli de Bonany

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 d'abril de 2010


Obertura de pliques: 8 de maig de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22 de maig de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 5 de juny de 2010

Adjudicatari: MOVIR 30, S.L.

Import: 301.510,50 + IVA

DOCUMENTS

Plec clàusules 24/03/2010 10:52:56 *

Anunci licitació obra 25/03/2010 13:01:08 *

Acta obertura pliques 13/05/2010 13:18:36 *

Anunci adjudicació provisional 25/05/2010 13:04:27 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant