Perfil de Contractant

MOBILIARI PER A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/11

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObertura de pliques: 5/03/2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 5/03/2011

Data d'adjudicació definitiva: 30/03/2011

Adjudicatari: OFIMA, S.L.

Import: 32.783,32

DOCUMENTS

Plec clausules mobiliari Bonany 19/02/2011 12:56:39 *

Adjudicació provisional 11/03/2011 11:47:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant