Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini Treballs d'estabilització de talussos a la Teixeda de Cosp 1/2014 OBRES
Adjudicada definitivament GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2012 - REALITZACIÓ DE TREBALLS DE TRACTAMENT, DESEMBOSC I DENSIFICACIÓ DE LA BIOMASSA FORESTAL A LA FOREST D’UTILITAT PÚBLICA NÚM 20 DE RASQUERA 2/2013
Adjudicada definitivament "EXECUCIÓ DE SOTERRANI PER A CALDERA DE BIOMASSA”, QUE ÉS SEPARATA DE LA FASE 1 DEL PROJECTE “EDIFICI PER A SALA POLIVALENT A L’ESCOLA LES ERES” 1/2013
Adjudicada definitivament Gestió Forestal Sostenible 2011-Obertura de franja amb baixa càrrega de combustible. 2/2012 OBRES
Adjudicada definitivament Gestió Forestal Sostenible 2011-Aclarida de plançoneda, poda de formació i estassada de sotabosc. Partida Cosp. 1/2012 OBRES
Adjudicada definitivament Remodelació de les instal·lacions elèctrica i de calefacció de l'escola les Eres 2/2010 OBRES
Adjudicada definitivament Arranjament de la Plaça del Centre Cívic 1/2010 OBRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER ADQUISICIÓ D'UN EQUIP DE TRACTOR I ACCESSORIS 2/2009 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Concurs per a la contractació de les obres de la 2na. Fase del Centre cultural Polivalent 1/2009 OBRES
Pàgines: 1