Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR I ESGLÉSIA [+] OBRES
Adjudicada definitivament ARRANJAMENT DEL CARRER SEQUER [+]
Adjudicada definitivament LICITACIÓ DEL CONTRACTACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D'INTANTS MUNICIPAL "ELS FIGOTETS". [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte d'obres: Restauració de la Torre Vigia "La Garita". Procediment negociat amb mesa de contractació i sense publicitat [+] OBRES
Adjudicada definitivament SEGONA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL LOCAL CONEGUT COM "LA SOCIETAT" DE RIBA-ROJA D'EBRE [+] ALTRES
Suspesa CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL LOCAL CONEGUT COM "LA SOCIETAT" DE RIBA-ROJA D'EBRE [+] ALTRES
Adjudicada provisionalment ALIENACIÓ PER SUBHASTA DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER SANT BARTOMEU NÚM. 39, CONEGUT COM LA CASA DEL METGE [+] ALTRES
Adjudicada definitivament Contractació de la gestió indirecta del servei municipal de Televisió, Telefonia e Internet en la modalitat de concessió administrativa EXTER.TV/2014 ALTRES
Adjudicada definitivament Contracte de Serveis: "Servei d'intervenció arqueològica al Castell de Riba-roja d'Ebre - El patrimoni templer: consolidació de l'antic castell i la presó i millora de l'entorn" VP1 2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació del Contracte Subministrament de diversos dispositius documentals per a l'Ajuntament, en renting [+] SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 12