Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
En termini LICITACIÓ CONCESSIÓ GESTIÓ TELEVISIÓ, INTERNET I TELEFONIA [+] ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES "ARRANJAMENT DEL BAR DELS JUBILATS - FASE I" [+] OBRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ DEL CONTRACTACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D'INTANTS MUNICIPAL "ELS FIGOTETS". [+] ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE BAR-RESTAURANT "LA SOCIETAT" [+] ALTRES
Adjudicada definitivament PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR I ESGLÉSIA [+] OBRES
Adjudicada definitivament ARRANJAMENT DEL CARRER SEQUER [+]
Adjudicada definitivament LICITACIÓ DEL CONTRACTACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D'INTANTS MUNICIPAL "ELS FIGOTETS". [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte d'obres: Restauració de la Torre Vigia "La Garita". Procediment negociat amb mesa de contractació i sense publicitat [+] OBRES
Adjudicada definitivament SEGONA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL LOCAL CONEGUT COM "LA SOCIETAT" DE RIBA-ROJA D'EBRE [+] ALTRES
Suspesa CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL LOCAL CONEGUT COM "LA SOCIETAT" DE RIBA-ROJA D'EBRE [+] ALTRES
Pàgines: 123