Licitació del Contracte Subministrament de diversos dispositius documentals per a l'Ajuntament, en renting

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 d'abril de 2013


Obertura de pliques: El divendres 03 de maig a les 12h del matí a les Oficines de l'Ajuntament

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: El divendres 10 de maig. Acord de Junta de Govern Local

Adjudicatari: Sistemes de Catalunya S.L

DOCUMENTS


Certificat d'empreses presentades 03/05/2013 08:25:45 *

Convocatòria d'obertura 03/05/2013 08:26:29 *

Anunci d'adjudicació 15/05/2013 08:10:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant