ALIENACIÓ PER SUBHASTA DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER SANT BARTOMEU NÚM. 39, CONEGUT COM LA CASA DEL METGE

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 13 d'agost de 2014


Obertura de pliques: El Divendres 19 de setembre a les 12:30h a les Oficines Municipals

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Acord plenari subhasta 14/07/2014 08:02:45 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant