Contracte d'obres: Restauració de la Torre Vigia "La Garita". Procediment negociat amb mesa de contractació i sense publicitat

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTSMesa de contractació permanent 18/06/2015 10:16:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant