ARRANJAMENT DEL CARRER SEQUER

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE


Obertura de pliques: El dijous 5 de novembre a les 13 hores a les oficines municipals, plaça de la Vila número 1 de Riba-roja d'Ebre, en acte públic, s'obriran les propostes de millora.

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci de licitació 08/09/2015 11:12:38 *


Certificat d'empreses admeses 23/10/2015 08:21:43 *
Adjudicació definitva de l'obra 20/12/2015 11:12:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant