PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR I ESGLÉSIA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: El dijous 22 d'octubre a les 13 hores a les oficines municipals, plaça de la Vila número 1 de Riba-roja d'Ebre

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci de licitació 08/09/2015 11:13:41 *
Certificat d'empreses admeses 23/10/2015 07:38:33 *


Adjudicació definitva de l'obra 20/12/2015 11:19:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant