LICITACIÓ CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE BAR-RESTAURANT "LA SOCIETAT"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Acord de Ple. Inici Licitació. 05/05/2017 11:29:56 *

Anunci de la licitació 05/05/2017 11:29:59 *


Adjudicació del contracte 22/09/2017 08:57:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant