LICITACIÓ DEL CONTRACTACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D'INTANTS MUNICIPAL "ELS FIGOTETS".

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

Adjudicatari: Fundació per a l'acció Educativa

DOCUMENTS

Acord de Ple. Inici Licitació. 05/05/2017 12:25:18 *

Anunci de la licitació 05/05/2017 12:25:22 *


Anunci al DOGC 12 de maig 06/06/2017 10:12:10 *

Anunci al BOPT 15 de maig 06/06/2017 10:59:56 *

Adjudicació 7 de juliol 13/09/2017 08:40:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant