LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES "ARRANJAMENT DEL BAR DELS JUBILATS - FASE I"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: DIMARTS, 31 D'OCTUBRE, A LES 17:00 HORES

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 31/10/17

Adjudicatari: FULGENCIO VILLAR S.L

Import: 120.955,37 €

DOCUMENTS

Acord de Ple. Inici Licitació. 22/09/2017 07:07:33 *


Anunci de licitació 22/09/2017 08:42:30 *Acta Mesa de contractació 31/10/2017 18:30:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant