Perfil de Contractant

contracte obra reforma i rehabilitació del castell, zona noble

En tràmit Núm. Expedient: 01/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de gener de 2015


Obertura de pliques: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o e.mail que s'indicarà en el sobre de la documentació administrativa

Obtenció documentació tècnica:

Anunci convocatòria

Projecte de les obres de reforma i rehabilitació del castell, zona noble

Plec de clausules administratives particulars

DOCUMENTS

projecte 09/12/2014 10:18:17 *

plec clausules 09/12/2014 10:18:21 *

anunci 09/12/2014 11:36:39 *

subsanacioplec 22/12/2014 10:08:04 *

requeriment documentació 06/02/2015 20:29:13 *

data obertura sobre 3 06/02/2015 20:29:16 *

aprovacio-relacio-proposicions 06/02/2015 20:29:18 *

licitacio 20/02/2015 20:45:30 *

adjudicacio 04/03/2015 19:33:34 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant