Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini Concessió administrativa d’ús privatiu per a la instal•lació al local ubicat al cr. Escoles s/n d'un bar – casal, qualificat com a bé de domini públic [+] SERVEIS
Pàgines: 1