Gestió del servei públic del Centre de dia

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de març de 2015


Obertura de pliques: 14-04-2015 sobres núm. 3

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29/04/2015

Adjudicatari: Serveis de Geriatria Alfacs, SL

Davant la consulta realizada pels interessats en la licitació es duu a terme el següent aclariment:

A l'article 16 quan es esment a les ofertes que siguin inferiors/superiors respecte una altra oferta, es valorarà de la següent manera:

- Criteri 1.1. Es consideraran anormals o despropocionades les ofertes inferiors en un 20% o en un 10% respecte a les altres ofertes.

- Criteri 1.2. Es consideraran anormals o despropocionades les ofertes superiors en un 20% o en un 10% respecte a les altres ofertes.

- Criteri 1.6. Es consideraran anormals o despropocionades les ofertes inferiors en un 20% o en un 10% respecte a les altres ofertes.

DOCUMENTS

Plec condicions 17/03/2015 09:59:03 *

Anunci licitació 17/03/2015 10:28:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant