Contractació procediment obert per l'execució de les obres "Remodelació d'un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa B"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 01/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 de febrer de 2016


Obertura de pliques: 07-03-2016 a les 13,30 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 31/03/2016

Adjudicatari: Obres Vent i Sol 2010, SL

Import: 184.393,07 €

DOCUMENTS

Plec de clàusules 03/02/2016 10:09:39 *

Anunci licitació 03/02/2016 10:18:05 *

Projecte I 03/02/2016 10:09:43 *

Projecte II 03/02/2016 10:09:46 *

Projecte III 03/02/2016 10:09:50 *

Projecte IV 03/02/2016 10:09:53 *

Projecte V 03/02/2016 10:09:56 *

Projecte VI 03/02/2016 10:09:59 *

Projecte VII 03/02/2016 10:10:02 *

Actualització de preus 04/02/2016 11:27:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant