Contractació procediment obert per l'execució de les obres "Remodelació de l'edifici de l'Ajuntament - 1a Fase

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de juny de 2016


Obertura de pliques: 27/06/2016 a les 13,30 h.

Obtenció documentació tècnica:

 

Projecte

 

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18/07/2016

Adjudicatari: Gestión Ingenieria y Coinstrucción de la Cosdta Dorada, SA

Import: 238.514,05 €

DOCUMENTS

Plec clàusules 08/06/2016 08:11:40 *

Anunci 08/06/2016 08:14:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant