Contractació procediment obert per execució de les obres "Remodelació de l'edifici de l'Ajuntament - 3a Fase"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 d'abril de 2017


Obertura de pliques: 02/05/2017 a les 13,30 h.

Obtenció documentació tècnica:

Projecte tècnic:

https://www.dropbox.com/s/4sg1lo2dlkjwikv/P%20EXECUTIU%20%20231F32017%20FASE%203.pdf?dl=0

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18/05/2017

Adjudicatari: Obres Vent i Sol 2010, SL

Import: 80.284,71 €

DOCUMENTS

Plec condicions 28/03/2017 07:20:36 *

Anunci licitació 28/03/2017 07:35:08 *

Rectificació anunci licitació 06/04/2017 07:34:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant