Contractació procediment obert per l'execució de les obres "Arranjament del carrer Aragó"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de maig de 2017


Obertura de pliques: 23/05/2017 a les 13,30 h.

Obtenció documentació tècnica:

https://www.dropbox.com/s/tsqesfo5jykc8u6/2016_P09_ARRANJAMENT%20CARRER%20ARAG%C3%93_MAR%C3%872017.pdf?dl=0

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 15-06-2017

Adjudicatari: SERVDEL, SLU

Import: 194.361,72 €

DOCUMENTS

Plec condicions 21/04/2017 08:12:12 *

Anunci licitació 21/04/2017 08:12:16 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant