Contractació procediment obert per l'execució de les obres "Arranjament del carrer Pagesia"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 04/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 de juliol de 2017


Obertura de pliques: 27/07/2017 a les 13,00 hores

Obtenció documentació tècnica:

https://www.dropbox.com/sh/f98y7h243uhcran/AAA-J7jvvRyGBwsytB1Gn8Hna?dl=0

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 17-08-2017

Adjudicatari: Construccions 3G, SA

Import: 167.610,55 €

DOCUMENTS

Plec de condicions 11/07/2017 10:30:22 *

Anunci licitació 11/07/2017 10:30:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant