Contractació procediment obert per l'execució de les obres "Remodelació d'un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa C"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 05/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 d'agost de 2017


Obertura de pliques: 01/09/2017 a les 13:00 h.

Obtenció documentació tècnica:

https://wetransfer.com/downloads/725f7a70c2d29bdc3fd97b4e030b367520170821110033/94637b3018f8bca82f80d431636c62c420170821110033/97cc42

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 21/09/2017

Adjudicatari: Excavacions Vives Anguera, SL

Import: 163.561,75 €

DOCUMENTS

Plec de condicions 16/08/2017 07:57:37 *

Anunci licitació 16/08/2017 07:57:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant