Perfil de Contractant

Pàgines: 1 234
ESTAT NOM TIPUS
Suspesa CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR PLAÇA D'EUROPA - "XIRI" NOVA INCOACIÓ 69/2016
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT CAMIÓ BRIGADA MUNICIPAL - SUBVENCIÓ PEIM 2015 - NOVA INCOACIÓ 50/2015
Suspesa SUBMINISTRAMENT CAMIÓ BRIGADA MUNICIPAL - SUBVENCIÓ PEIM 2015 50/2015 SUBMINISTRAMENT
Suspesa CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR PLAÇA D'EUROPA - "XIRI" EXPEDIENT 69/2016
En termini Plec de clàusules administratives particulars que regiran elprocediment per l'alienació del terreny propietat municipal ubicat al Carrer Ronda de l'Albornar 327/201 ALTRES
En termini Accs a la licitaci 327/201 OBRES
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR CAMP DE FUTBOL 387/14 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec condicions concessió adm. us sostre edifici ajuntament instal.lació antenes 198/2013
Adjudicada definitivament PLEC DE CLAUSULES DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL 208/2014
Suspesa Concessió per la gestio servei Casal Estiu 2014 231/2014
Pàgines: 1 234