Perfil de Contractant

Pàgines: 12 34
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contracte negociat assessorament intervenció i suport comptable 177/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR PLAÇA EUROPA 173/2014 ALTRES
Suspesa CONCESSIÓ SERVEI GRUA 233/2013
Adjudicada definitivament CONTRACTE NEGOCIAT PER LA REALITZACIÓ DEL SERVEI D'ENGINYER MUNICIPAL 307/2013
Adjudicada definitivament CONTRACTE NEGOCIAT PER LA REALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS COM ARQUITECTE MUNICIPAL 306/2013
Adjudicada definitivament GESTIÓ INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL 2013 185/2013 SERVEIS
Adjudicada definitivament Concessió administrativa bar Plaça Europa 139/2013
Adjudicada definitivament Licitació servei de gestoria: plec de clàusules tècniques i administratives 123/13 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'UN GERIÀTRIC 773/11 OBRES
En tràmit ALIENACIÓ PARCEL·LA 597/10 ALTRES
Pàgines: 12 34