Perfil de Contractant

Pàgines: 123 4
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ACONDICIONAMENT DE LA ZONA D'ACCÉS A LA URB. LES PEDRERES. DESGLOSSAT NÚM. 2 63/08 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIO DE LES OBRES DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 584/10 OBRES
Adjudicada definitivament PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 89/10 OBRES
Adjudicada definitivament PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE LES PEDRERES AL TERME DE SANTA OLIVA. FASE 1 88/10 OBRES
Pàgines: 123 4