Perfil de Contractant

ALIENACIÓ PARCEL·LA

En tràmit Núm. Expedient: 597/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresDOCUMENTS

EDICTE 24/01/2011 11:27:01 *

PLEC 24/01/2011 11:27:03 *

ANUNCI 01/03/2011 13:24:55 *

NORMATIVA I PLANOLS 22/12/2010 09:31:46 *

ANUNCI 25/03/2011 10:18:13 *

EDICTE 13/04/2011 13:04:14 *

PLEC 13/04/2011 13:04:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant