Perfil de Contractant

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'UN GERIÀTRIC

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 773/11

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

El projecte i l'expedient es pot consultar a les dependències municipals

-10 d'abril finalització del termini per a la presentació de proposicions

-19 d'abril a les 18:00 obertura del sobre A. Acte no públic.

-8 de maig a les 13:00 hores obertura del sobre B. Acte públic

 

DOCUMENTS

EDICTE 17/01/2012 14:14:51 *

PLEC DE CLAUSULES 17/01/2012 14:14:52 *

ANUNCI LICITACIÓ 12/03/2012 10:10:34 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant