Perfil de Contractant

Concessió administrativa bar Plaça Europa

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 139/2013

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS



* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant