Perfil de Contractant

GESTIÓ INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL 2013

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 185/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de maig de 2013


Obtenció documentació tècnica:
PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENTS

PLECCONDICIONS 27/05/2013 12:01:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant