Perfil de Contractant

CONTRACTE NEGOCIAT PER LA REALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS COM ARQUITECTE MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 306/2013

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

Es realitzaran les invitacions des del departament de Secretaria i de forma individualitzada.
DOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 09/08/2013 10:45:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant