Perfil de Contractant

CONTRACTE NEGOCIAT PER LA REALITZACIÓ DEL SERVEI D'ENGINYER MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 307/2013

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:
Es realitzaran les invitacions des del departament de secretaria i de forma individualitzada.

DOCUMENTS

PLEC DE CONDICIONS 09/08/2013 10:52:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant