Perfil de Contractant

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE LES PEDRERES AL TERME DE SANTA OLIVA. FASE 1

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 88/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de març de 2010


Obertura de pliques: 8 d'abril de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15 d'abril de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 27 de maig de 2010

Adjudicatari: LUIS FUENTES, SL

Import: 174.212,50 euros

DOCUMENTS

PLEC CLAUSULES 20/04/2010 13:09:19 *

ANUNCI 21/04/2010 09:45:00 *

ADJUDICACIO PROVISIONAL 26/04/2010 08:42:21 *

ADJUDICACIO DEFINITIVA 03/06/2010 14:45:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant