Perfil de Contractant

Concessió per la gestio servei Casal Estiu 2014

4 Núm. Expedient: 231/2014

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

plecclausules 20/05/2014 08:42:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant