Perfil de Contractant

PLEC DE CLAUSULES DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 208/2014

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECCLAUSULES 23/05/2014 11:47:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant