Perfil de Contractant

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR CAMP DE FUTBOL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 387/14

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
s'adjunta els següents documents: PLEC DE CONDICIONS. ANNEX 1 ANNEX 2

DOCUMENTS

PLEC DE CONDICIONS 12/03/2015 12:31:40 *

ANNEX 1 12/03/2015 12:31:42 *

ANNEX 2 12/03/2015 12:31:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant