Perfil de Contractant

PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 89/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de març de 2010


Obertura de pliques: 8 d'abril de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15 d'abril de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 20 de maig de 2010

Adjudicatari: CELSO PORTELA CONTRUCCIONES SL

Import: 83.403,88 euros i 13.344,62 euros d'IVA

DOCUMENTS

PLEC CLAUSULES 21/04/2010 09:48:47 *

ANUNCI 21/04/2010 09:50:34 *

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 26/04/2010 08:43:36 *

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 27/05/2010 09:34:57 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant