Perfil de Contractant

SUBMINISTRAMENT CAMIÓ BRIGADA MUNICIPAL - SUBVENCIÓ PEIM 2015

4 Núm. Expedient: 50/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS LES 14H DEL 31/03/2016
DOCUMENTS

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES 05/04/2016 10:16:40 *

INFORME TÈCNIC 05/04/2016 10:16:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant