Perfil de Contractant

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR PISCNIA MUNICIPAL

4 Núm. Expedient: 164/2016 CONCESSIÓ ADM. BAR PISCINA

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 06 de juny de 2016


Obertura de pliques: 07/06/2016 A LES 19.30

Obtenció documentació tècnica:
TERMINI DE PRESENTACIONS FINS LES 14H DEL DIA 06/06/2016

DOCUMENTS

PLEC DE CLÀUSULES 27/05/2016 13:22:40 *

INVENTARI 27/05/2016 13:22:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant