Perfil de Contractant

CONTRACTE DE GESTIO DE SERVEIS: PERSONAL TAQUILLER I SERVEI SOCORRISME

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 164/2016 GESTIÓ PISCINA

DADES DEL CONTRACTE


Obertura de pliques: 07/06/2016 A LES 19.30H

Obtenció documentació tècnica:
TERMINI DE PRESENTACIONS FINS LES 14H DEL DIA 06/06/2016

Import: A LA BAIXA 11.950€

DOCUMENTS

PLEC DE CLÀUSULES 27/05/2016 14:04:24 *

ANNEX I INVENTARI 30/05/2016 07:27:28 *

ANNEX II ORDENANCES 30/05/2016 07:27:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant