Perfil de Contractant

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA I SUPORT SOBRE NORMATIVA COMPTABLE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 389/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC 22/07/2016 09:41:29 *

ANNEX 22/07/2016 09:41:32 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant