Perfil de Contractant

RENTING EQUIP MULTIFUNCIÓ: FOTOCOPIADORA, COPIADORA, ESCANNER I FAX

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 624/2016 RENTING EQUIP MULTIFUNCIÓ

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 de novembre de 2016


Obtenció documentació tècnica:
TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS LES 14H DEL 29/11/2016

CONSULTEU LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 09/11/2016 11:00:43 *

PLEC TÈCNIC 09/11/2016 11:00:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant